Thuiszorgfysiotherapie

Thuiszorgfysiotherapie is een specialisatie, die tegemoet komt aan de wens van veel patiënten om, ondanks lichamelijke beperkingen, zolang mogelijk thuis te blijven wonen.

Het doel is om de zelfredzaamheid zoveel mogelijk te bevorderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Er is veelal een effectieve samenwerking met andere zorgverleners in de eerste lijn zoals: huisartsen, wijkverpleegkundigen, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, maatschappelijk werkers en diëtisten.

Doelgroepen zijn: kwetsbare ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten.

www.thuiszorgtherapie.nl

 


Nieuws