Tel: 040-2125333Email: info@fysiotherapieheezerweg.nl

vergoedingen fysiotherapie

Voor het jaar 2018

Vergoedingen fysiotherapie

Niet alle vormen van behandeling worden standaard door alle zorgverzekeraars vergoed; dit is afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering.

In welke gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering?
De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening hebt die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat of last heeft van urine incontinentie.

U bent jonger dan 18 jaar
Bent u jonger dan 18 dan worden per indicatie de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal devolgende 9 behandelingen ook vergoed.

Heeft u een chronische aandoening (check hiervoor de lijst ‘chronische aandoeningen’), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

U bent 18 jaar of ouder
Bent u 18 jaar of ouder dan wordt fysiotherapie beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Houd er rekening mee dat u (jaarlijks) eerst uw eigen risico moet betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Mensen met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste 12 behandelingen met fysiotherapie of oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering.

Heeft u een aandoening die op de lijst ‘chronische aandoeningen‘ voorkomt? Dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden vanuit uw aanvullende verzekering voldaan voor zover verzekerd. De behandelingen die u daarna nodig heeft, worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Bent u 18 jaar of ouder en u heeft GEEN indicatie die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ voorkomt dan wordt uw therapie vanuit uw aanvullende verzekering vergoed. U krijgt dan een budget toegewezen van uw eigen zorgverzekeraar. Dit verschilt per verzekeraar en per pakket. Controleer dus goed van tevoren hoeveel fysiotherapie u vergoed krijgt van uw zorgverzekering. De behandelingen die het budget overschrijden zijn voor uw eigen rekening. Klik hier voor een handig hulpmiddel om te zien hoeveel fysiotherapie u in uw aanvullende verzekering vergoed krijgt. Klik hier voor om te zien hoeveel manuele therapie u in uw aanvullende verzekering vergoed krijgt.
Mocht u geen aanvullende verzekering hebben bij uw zorgverzekeraar hebben afgesloten dan zijn de behandelingen voor uw eigen rekening.

De prijslijst voor de verschillende vormen van behandeling hangt in de wachtruimte. Tevens kunt u deze prijslijst hier via onze website bekijken.

De fysiotherapeuten zien het als een vorm van service om de vergoeding voor fysiotherapie bij uw verzekering te controleren. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal gemaakte afspraken en het aantal keer dat u vergoed krijgt door uw verzekering.

Let op: ook andere vormen van beweegzorg, zoals Mensendieck en Cesar therapie, worden van ditzelfde budget betaald.

Vragen over vergoedingen?

Op deze pagina hebben wij getracht om overzichtelijk weer te geven welke vergoedingen er zijn voor fysiotherapie. Mocht u, om welke reden dan ook, toch nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Bel 040-2125333 | Of vul het formulier in

  Onze fysiotherapeuten

  Helpen u graag van uw klachten af.

  Agnes Muskens

  agnes@fysiotherapieheezerweg.nl

  Agnes Muskens

  agnes@fysiotherapieheezerweg.nl