Longrevalidatie

Longrevalidatie bestaat uit de behandeling van mensen met COPD.

Bij COPD (Chronical Obstructive Pulmonal Disease) is er een obstructie van de luchtstroom als gevolg van chronische bronchitis of emfyseem.

De belangrijkste klachten bij COPD bestaan uit:

-  kortademigheid, vaak tijdens inspanning

-  chronisch hoesten

-  slijm opgeven

Het doel van fysiotherapie bij patiënten met COPD is:

-  verbeteren van het inspanningsvermogen

-  spierkracht verbeteren

-  goede ademhalingstechniek kunnen toepassen tijdens inspanning

-  techniek beheersen om effectief slijm te kunnen opgeven

Fysiotherapie Heezerweg werkt samen met verschillende ziekenhuizen in een multidisciplinair team om de COPD patiënt zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

We proberen de behandeltijden zo in te plannen dat de COPD patiënten lotgenoten treffen tijdens de training.

 


Nieuws